Dny NATO v Ostravě & Dny vzdušných sil AČR

Jazyk / Language: CZ EN

   

POTVRZENÁ ÚČAST 2013                         

Pro návštěvníky

Pro partnery

Zprávy

Moravskoslezská záchranka předvede vrtulník i poučí

06.09.2013, 09:26

Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje předvede na Dnech NATO v Ostravě zajímavou dynamickou ukázku záchrany pacienta v nepřístupném terénu za pomoci vrtulníku. Dále nechá návštěvníky na statice nahlédnout do nitra sanity i poučí o své práci a první pomoci.

„Ukázka záchranářského vrtulníku EC 135 T2+, z něhož slaní lékař do nepřístupného terénu, ošetří pacienta, který je poté transportován na laně pod vrtulníkem, je velmi efektní. Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje tuto ukázku na Dnech NATO předvedla již mnohokrát a jistě se i letos bude návštěvníkům líbit,“ komentuje Zbyněk Pavlačík, předseda sdružení Jagello 2000, které je hlavním organizátorem zářijové show.

Na statické ukázce předvede moravskoslezská záchranná služba vybavenou sanitu rychlé lékařské pomoci s plnou výbavou. „V případě nouze může vypomoci na místě konání akce posádce zajišťující pomoc návštěvníkům,“ uvádí MUDr. David Holeš, náměstek a hlavní lékař ZZS MSK. 

Součástí statické ukázky bude i stan s prezentací Zdravotnické záchranné služby Moravskoslezského kraje. V něm bude připravena ukázka vybavení jako jsou kufry s pomůckami, vakuová matrace, dlahy, ambuvaky, kardiopumpa a řada dalších. Ve stanu budou dále připravena sestříhaná videa z cvičení, prezentace a propagační materiály vysvětlující základy laické první pomoci. 

U záchranářského stanu budou probíhat také praktické ukázky záchrany, metody práce s různým vybavením, nebo třeba komentované ukázky resuscitace. Návštěvníci si sami budou moci pod vedením záchranářů vyzkoušet třeba laickou kardiopulmonální resuscitaci, tedy nepřímou srdeční masáž, a plicní ventilaci za pomoci dýchání z úst do úst, ale i další záchranářské techniky.

„Nejen že se Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje předvede s dynamickou ukázkou a statickou prezentací, zároveň je také jedním z organizátorů akce,“ dodává Pavlačík. MUDr. Holeš dodává, že služba zajišťuje na místě akce poskytnutí přednemocniční neodkladné péče a psychosociální pomoci a koordinuje zdravotní zajištění akce skrze účast hlavního lékaře ZZS MSK ve štábu integrovaného záchranného systému. 

Mimo ZZS MSK se o další zdravotnické ukázky postará Městská nemocnice Ostrava, p.o. Ta předvede mimo jiné dvě své sanity s vybavením a na místě se budou zdravotní sestry a lékaři věnovat návštěvníkům, kteří si budou moci měřit krevní tlak, množství kyslíku v krvi a hladinu cukru v krvi, apod. 

Další zdravotnické ukázky předvede Oblastní spolek Českého červeného kříže Ostrava. Ten nabídne na statice jednu sanitu praktické ukázky a členové spolku předvedou poskytování první pomoci, zejména při život ohrožujících stavech (infarkty, mozkové příhody, či těžké úrazy, včetně realistického znázornění úrazů). Věříme, že pro návštěvníky akce budou všechny zdravotnické ukázky užitečné a odnesou si tak z akce něco, čím někdy mohou pomoci zachránit život. 

Na viděnou
na Dnech NATO v Ostravě
& Dnech Vzdušných sil Armády České republiky!

Generálním partnerem Dnů NATO v Ostravě & Dnů Vzdušných sil AČR je společnost
SAAB Czech s.r.o.